CONTENTS OF VOL. VII.

PAGE.
Table of Contents
Preface v
Errata in Vol. VII viii
LXI. Pádsháh-náma, of Muhammad Amín Kazwíní 1
LXII. Bádsháh-náma, of 'Abdu-l Hamíd Láhorí 3
LXIII. Sháh Jahán-náma, of 'Ináyat Khán 73
LXIV. Bádsháh-náma, of Muhammad Wáris 121
LXV. 'Amal-i Sálih, of Muhammad Sálih Kambú 123
LXVI. Sháh Jahán-náma, of Muhammad Sádik Khán 133
LXVII. Majálisu-s Salátín, of Muhammad Sharíf Hanafí 134
LXVIII. Táríkh-i Mufazzalí, of Mufazzal Khán 141
LXIX. Mir-át-i 'Álam, Mir-át-i Jahán-numá, of Bakhtáwar Khán 145
LXX. Zínatu-t Tawáríkh, of 'Azízu-llah 166
LXXI. Lubbu-t Tawáríkh-i Hind, of Ráí Bhárá Mal 168
LXXII. 'Álamgír-náma, of Muhammad Kázim 174
LXXIII. Ma-ásir-i 'Álamgírí, of Muhammad Sákí Musta'idd Khán 181
LXXIV. Futuhát-i 'Álamgírí, of Muhammad Ma'súm 198
LXXV. Táríkh-i Mulk-i Áshám, of Shahábu-d dín Tálásh 199
LXXVI. Wakái', of Ni'amat Khán 200
LXXVII. Jang-náma, of Ni'amat Khán 202
LXXVIII. Ruka'át-i 'Álamgírí, of the Emperor Aurangzeb 203
LXXIX. Muntakhabu-l Lubáb, of Kháfí Khán 207
LXXX. Táríkh, of Irádat Khán 534
LXXXI. Táríkh-i Bahádur Sháhí 565
LXXXII. Táríkh-i Sháh 'Álam Bahádur Sháhí 568
LXXXIII. 'Ibrat-náma, of Muhammad Kásim 569